Kazunori Tateno
Tazuko

 
Name: Kazunori Tateno

Born: January 6, 1948, Izumi City, Kagoshima, Kyushu, Japan

Married: Tazuko

 

Children:

  • Keiko
  • Shoko
  • Tomoyasu

Kazunori, Tazuko, Keiko, Shoko, Tomoyasu, May 1985.

Kane, Tazuko, Shoko and Tomayasu, May 1985.
Mitsuaki, Tadanori, Kazunori, August 1968

Kazunori with Yumiko, May 1985