Mitsuaki Tateno
Yoko

 
Name: Mitsuaki Tateno

Born: August 25, 1949, Izumi City, Kagoshima, Kyushu, Japan

Married: Yoko

Children:

  • Ukiko
  • Noriko
 

 

 
Mitsuaki, Tadanori, Kazunori, August 1968