Tomoko Narano
Atsushi Horai

Name: Tomoko Narano

Born:

Married: Atsushi Horai

Children:

  • Asako
  • Tetsuhiko
     
 
Tomoko, Asako, Tesuhiko, Atsushi. In Fukuoka, May 1985.